โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวิชชานารี เพิ่มโอกาสทางการศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวิชชานารี เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 โดย นางสาวเกศกนก เนตรวงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 476 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ภาคบ่ายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวิชชานารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ห้อง รวม 55 คน การออกแนะแนวการศึกษาดังกล่าว ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียน ทั้งนี้ มีเสียงตอบรับ เรื่องระบบของการกรอกข้อมูลออนไลน์ พบปัญหาระบบล่ม เข้าถึงได้ยาก พร้อมกันนี้น้องๆ นักเรียนยังได้ฝากชื่อ เบอร์โทร มายังฝ่ายทะเบียนเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ เนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงของการรับสมัคร ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 นี้เท่านั้น  ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา