โลโก้เว็บไซต์ 2017-02-07 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-02-07

นักกรีฑาจาก มทร.ล้านนา ลำปาง คว้ารางวัลเหรียญทองแดง วิ่ง 5,000 เมตร - ชาย
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ นายวรเดช จะบอ นักศึกษาระดับปริญญาตรี (เทียบโอน 2/2) สาขาพืชศาสตร์ นักกีฬากรีฑาหนึ่งเดียวจาก มทร.ล้านนา ลำปาง ตัวแทนนักกรีฑา มทร.ล้านนา  ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการแข่งขันรายการกรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร – ชาย ด้วยสถิติ 21.41 นาที ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 “UTK Games” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ภายใต้คำขวัญ “กีฬาสร้างสามัคคี สานไมตรี 9 ราชมงคล”สำหรับผลการแข่งขันรายการกรีฑา วิ่ง 5,000 เมตร – ชาย ได้... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e – bidding) (ครั้งที่ 2)
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  งบลงทุนจ้างปรับปรุงรั้ว  ห้องน้ำ  และภูมิทัศน์  ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  จำนวน  1  รายการ จำนวนเงิน  5,000,000  บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)  ซึ่งในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ  จะดำเนินการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัส... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนวิชชานารี เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

           ภาคบ่ายวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ทีมงานแนะแนวการศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษา รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนโรงเรียนวิชชานารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ห้อง รวม 55 คน การออกแนะแนวการศึกษาดังกล่าว ได้รับความสนใจจากน้องๆ นักเรียน ทั้งนี้ มีเสียงตอบรับ เรื่องระบบของการกรอกข้อมูลออนไลน์ พบปัญหาระบบล่ม เข้าถึงได้ยาก พร้อมกันนี้น้องๆ นักเรียนยังได้ฝากชื่อ เบอร์โทร มายังฝ่ายทะเบียนเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบ เนื่องจากกำลังอยู่ในช่วงขอ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมพิธีวันทหารผ่านศึก ณ อนุเสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. อาจารย์ ประเทือง ฝั้นแก้ว ประธานหลักสูตรเกษตรและชีวภาพ ตัวแทนท่านรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานวางพวงมาลา เนื่องในวันทหารผ่านศึก ณ บริเวณอนุเสาวรีย์เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี มทบ.32 อ.เมือง จ.ลำปาง ทั้งนี้ มีคณาจารย์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมสดุดีเหล่าทหารหาญที่ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ ทหารกล้าที่ร่วมรบผ่านศึกมาทุกสมรภูมิ โดยมีดอกป๊อบปี้เป็นสัญลักษณ์วันงานทหารผ่านศึก ซึ่งมีจำหน่ายในงาน ราคาดอกละ 20 บาท รายได้ดังกล่าวเข้ากองทุนสมา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการตัวแทนสนามสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET)
อังคาร 7 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการตัวแทนสนามสอบเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (V-NET) ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการบริหารการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ให้ตรงตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  โดยมีตัวแทนสนามสอบเข้าร่วม 36 คน          สำหรับการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2559 เป็นการจัดสอบให้กับนักเรียน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา