โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง  แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแก่ นศ.ปวส.2 ก่อนสอบ V-NET 26 ก.พ. นี้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแก่ นศ.ปวส.2 ก่อนสอบ V-NET 26 ก.พ. นี้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 178 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2  (ปวส.) เพื่อทบทวนความรู้ด้านต่างๆให้แก่นักศึกษา ก่อนการเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) 26 กุมภาพันธ์ 2560 นี้
          สำหรับการจัดทบทวนความรู้แก่นักศึกษาระดับ ปวส.2  กำหนดจัดทุกวันพุธ ที่ 1 8 15 และ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00-17.00 น. ประกอบด้วยเนื้อหารายวิชาทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะการคิดและแก้ไขปัญหา ทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต ทักษะการจัดการงานอาชีพ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายวิชาการ 0 5434 2547-8 ต่อ 211
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ตารางติว V-NET ปวส.2ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา