โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 30 มกราคม 2560 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 214 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 18 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัย
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กำหนดจัดกิจกรรมเดินการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11  ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00-09.30 น. เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อมหาวิทยาลัยฯ และเพื่อนำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย อีกทั้งเป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีทั้งต่อร่างกายและจิตใจแก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ตามนโยบายของรัฐบาล
          สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ใช้เส้นทางจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เลี้ยวซ้ายไปตามถนนพหลโยธิน เลี้ยวกลับบริเวณสะพานลอยบ้านปงวัง เดินย้อนกลับไปทางทิศเหนือ เลี้ยวกลับเข้ามหาวิทยาลัยฯ โดยในการจัดกิจกรรมกำหนดให้แต่งกายสุภาพ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สวมเสื้อสีขาว นักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 สวมเสื้อกิจกรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สวมเสื้อสีม่วง บัตรเดินเทิดพระเกียรติสำหรับนักศึกษาราคา 20 บาท คณาจารย์ 100 บาท บุคลากร 50 บาท โดยสามารถเก็บหางบัตรไว้ชิงรางวัลภายหลังกิจกรรมได้ ผู้อำนวยการกองการศึกษากล่าวในตอนท้าย
          ข่าว : จารุวรรณ สุยะ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา