โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2017-01-30

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการเรียนการสอนแบบ STEM
จันทร์ 30 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมครูพี่เลี้ยง กระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ สำนักงาน TVET  HUB LANNA อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2560 จัดโดยกองนโยบายและแผน มทร.ล้านนา          การจัดประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินโครงการ สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการโดยมุ่งเน้นพัฒนาครูและนักเรียนในภาคการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาให้เป็นตัวป้อนในการเข้าศึกษา... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ออกแนะแนวการศึกษาเชิงรุก ขยายโอกาสให้กับนักศึกษา ตจว.
จันทร์ 30 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

             เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ทีมงานแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำโดยอาจารย์ ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองผู้อำนวยการ กองการศึกษา ฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายแนะแนวการศึกษา ในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ แบ่งเป็น นักศึกษาระดับ ปวช. ๓ จำนวน ๔๘๖ คน และระดับ ปวส.๒ จำนวน ๒๙๒ คน รวม ๗๘๘ คน  นอกจากนี้ ภาคบ่าย มทร.ล้านนา ลำปาง ยัง... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
จันทร์ 30 มกราคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 18 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัย          ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  วนาภิชิต ผู้อำนวยการกองการศึกษา เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  กำหนดจัดกิจกรรมเดินการกุศลเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 11  ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง หารือ บ.ประชารัฐและสหกรณ์สับปะรดลำปาง พร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และบุคลากร ช่วยเหลือเกษตรกรและ SMEs ลำปาง
จันทร์ 30 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

          26 มกราคม 2560 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทีมวิจัยและบริการวิชาการ ให้การต้อนรับนายบริบูรณ์ ผดุงพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีลำปางและคณะทำงาน นางศิริพร ช่างปณีตัง ประธานสหกรณ์สับปะรด ลำปาง ในโอกาสเข้าหารือการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ เพื่อช่วยเหลือ เกษตรกร OTOP และ SME ของจังหวัดลำปาง          ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนูญ  เมฆอรุณกมล รองอธิการบดีมหาว... >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา