โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมกับเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และสสว. เปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up SMEs ปี ๒๕๕๙ (ภาคเหนือตอนบน) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ร่วมกับเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs และสสว. เปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up SMEs ปี ๒๕๕๙ (ภาคเหนือตอนบน)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์กร จันทรวิโรจน์ ผู้ประสานงานโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Upมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำทีมงานร่วมการสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์ และเปิดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start Up SMEs ปี ๒๕๕๙ (ภาคเหนือตอนบน) โอกาสนี้ ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูง จากนายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี ได้กล่าวต้อนรับประธาน ท่านผู้บริหาร และผู้ร่วมงาน

การสัมมนาดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมแนะนำโครงการฯ โดยคุณวชิระ  แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SMEs  สำนักงานส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จากนั้นเป็นการรับฟังบรรยายพิเศษจากรองศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาภิทกษ์    อธิการบดี มทร.ล้านนา ในหัวข้อ “บทบาทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับการส่งเสริม SMEs ในภาคเหนือ ปิดท้ายด้วยการเสวนา “แนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่จากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) /ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคเหนือ/บริษัทเชียงใหม่วนัสนันท์ จำกัด ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ มทร.ล้านนา โดยมีตัวแทนหน่วยงาน องค์กร และผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าวเป็นจำนวนมากออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา