โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day อุทยานแห่งชาติม่อนพระยาแช่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day อุทยานแห่งชาติม่อนพระยาแช่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 พฤษภาคม 2559 โดย นริศรา สกุลสอน จำนวนผู้เข้าชม 381 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง โดยอาจรย์บุญธรรม โสใจวงศ์ นำบุคลากรของมหาวิยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ณ  อุทยานแห่งชาติม่อนพระยาแช่ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง   ให้เกียรติเป็นประธาน               

    กิจกรรมดังกล่าว มีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษาต่างๆ  ให้ความสนใจร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รับมอบหมายให้รับผิดชอบทำความสะอาดบริเวณถนนทางเข้าวัดม่อนพระยาแช่ จุดที่ ๑๓ ซึ่งมีหน่วยงานร่วมรับผิดชอบดังนี้ สพป.ลำปาง เขต ๑ สพม.เ ๓๕ สถาบันวิจัยและเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.ลำปาง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ภาคเหนือ กศน.จังหวัด ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และวิทยาลัยเทคนิคลำปางออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา