โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงานศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 และงานข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมงานศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560 และงานข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 30 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 387 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมงาน “ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2560  : ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน  สัญจรสอนศิลป์จังหวัดลำปาง” ระหว่างวันที่ 18-19  มกราคม 2560 และงานข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เทิดไท้  องค์อัครศิลปิน” วันที่ 18 มกราคม  2560 (ภาคกลางคืน) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 






ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา