โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมมหัศจรรย์สีสันกลองล้านนา วัฒนธรรมล้ำค่าสู่วิธีไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมมหัศจรรย์สีสันกลองล้านนา วัฒนธรรมล้ำค่าสู่วิธีไทย

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 ธันวาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ศาลากลางจังหวัดลำปาง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมมหัศจรรย์สีสันกลองล้านนา วัฒนธรรมล้ำค่าสู่วิถีไทย เพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2560 โดยจัดแสดงกลองล้านนา จำนวน 100 ใบ ครูกลองจังหวัดลำปาง และศิลปินล้านนาร่วมบรรเลง “ป้อเฮา” ชม “นิทรรศการสีสันกลองล้านนา วัฒนธรรมล้ำค่าสู่วิถีไทย” การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน กาดหมั้วคัวแลง และขอเชิญร่วมพิธีเปิด ในวันที่ 6 มกราคม 2560 เวลา 17.30 น. ณ ลานฮักยู ศูนย์การค้าการค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา