โลโก้เว็บไซต์ 2016-12-26 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-12-26

ประกาศประกวดราคาจ้างงบลงทุนจ้างปรับปรุงรั้ว ห้องน้ำ และภูมิทัศน์ ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
จันทร์ 26 ธันวาคม 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

        ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง  ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  ประจำปี  งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60  งบลงทุนจ้างปรับปรุงรั้ว  ห้องน้ำ  และภูมิทัศน์  ตำบลพิชัย  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  จำนวน  1  >> อ่านต่อ


แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่
จันทร์ 26 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              กระทรวงศึกษาธิการ ขอซักซ้อมแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมในช่วงปีใหม่ ขอให้เน้นกิจกรรมทางศาลนา ที่ทุกศาสนาสามารถปฏิบัติร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ การทำความดี การดำเนินการทำสาธารณประโยชน์ เพื่อประเทศชาติและส่วนรวม ส่วนกิจกรรมบันเทิงขอให้เป็นรูปแบบที่อัตลักษณ์แสดงถึงวัฒนธรรมของประเทศ เน้นการแสดวความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บด... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560
จันทร์ 26 ธันวาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

             ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ขอเชิญร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พุทธศักราช 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559  เวลา 22.00 น. ณ  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง และทุกวัดในจังหวัดลำปาง การแต่งกาย แต่งชุดปฏิบัติธรรม หรือเสื้อสีขาว กางเกงขาว หรือสีอ่อน... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา