โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การออกแบบตราสัญลักษณ์ ตัวนำโชค ในการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (ล้านนาเกมส์) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การออกแบบตราสัญลักษณ์ ตัวนำโชค ในการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (ล้านนาเกมส์)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 151 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             กองพัฒนานักศึกษา มทร.ล้านนา ขอประชาสัมพันธ์การออกแบบตราสัญลักษณ์ ตัวนำโชค ในการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (ล้านนาเกมส์) ระหว่างวันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกีฬากลางสมโภชเชียงใหม่  700  ปี  และในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้จำเป็นต้องมีตราสัญลักษณ์ ตัวนำโชค และคำขวัญในการแข่งขันกีฬาฯ  ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 16.30 น.  ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่เติม โทร.053-921444 ต่อ  1230  หรือ www.rmutl.ac.th

หลักเกณฑ์การออกแบบตราสัญลักษณ์ ตัวนำโชค ในการแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 (ล้านนาเกมส์)ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา