โลโก้เว็บไซต์ ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 พฤศจิกายน 2559 โดย น้ำฝน สุทธิกุญชร จำนวนผู้เข้าชม 548 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  อาจารย์ ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประธานในกาประชุมารือแนวทางการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์และโครงการสวนนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และคณาจารย์สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในเวลา 08.30 เป็นต้นไป น. ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา