โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามารับเครื่องหมายนักศึกษาาและกางเกงกิจกรรมที่ค้างรับ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามารับเครื่องหมายนักศึกษาาและกางเกงกิจกรรมที่ค้างรับ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 8 พฤศจิกายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 150 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน มทร.ล้านนา ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษามารับเครื่องหมายนักศึกษาและกางเกงกิจกรรมที่ค้างรับ โดยนำใบเสร็จรับเงินมารับได้ที่ สำนักงานฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน ชั้น 1  อาคารอำนวยการ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้-31 ธันวาคม  2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา