โลโก้เว็บไซต์ ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประยุกต์เสมือนจริง  (Science  Virtual  Augmented Reality Classroom) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ชุด   ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประยุกต์เสมือนจริง (Science Virtual Augmented Reality Classroom) ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 มีนาคม 2567 โดย สุดารัตน์ ชมภูใบ จำนวนผู้เข้าชม 113 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา