โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤศจิกายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1092 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          29 ตุลาคม 2559 รศ.ดร นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อหารือข้อราชการการบริหารงานมหาวิทยาลัยและพิจารณาวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
          ข่าว : อ.อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
          ภาพ : จารุวรรณ สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา