โลโก้เว็บไซต์ 2016-11-02 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-11-02

มทร.ล้านนา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พุธ 2 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

          29 ตุลาคม 2559 รศ.ดร นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อหารือข้อราชการการบริหารงานมหาวิทยาลัยและพิจารณาวาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง          ข่าว : อ.อัคค์สัจจา ดวงสุภาสิญจ์  ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์          ภาพ : จารุวรรณ สุยะ >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พุธ 2 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                สำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป ณ ลานบัว มทร.ล้านนา  การแต่งกาย อาจารย์และบุคลาก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯแทนตำแหน่งว่าง
พุธ 2 พฤศจิกายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

         วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2559) คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งหน่วยที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งว่าง หน่วยเลือกตั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย          ข่าว : อ.คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ          ภาพ : จารุวรรณ สุยะ          ที่มาของข่าว :... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา