โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯแทนตำแหน่งว่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯแทนตำแหน่งว่าง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 2 พฤศจิกายน 2559 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 409 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันนี้ (2 พฤศจิกายน 2559) คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งหน่วยที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งว่าง หน่วยเลือกตั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

          ข่าว : อ.คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ
          ภาพ : จารุวรรณ สุยะ
          ที่มาของข่าว :พัธจันทร์ ตามเดช
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา