โลโก้เว็บไซต์ ช่องทางการร้องเรียน จรรยาข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ช่องทางการร้องเรียน จรรยาข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 พฤษภาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 97 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางและขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา