โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคลิปหัวข้อ เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคลิปหัวข้อ เยาวชนในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 31 พฤษภาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 246 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ขอเชิญเยาวชนอายุ 15-24 ปี ส่งคลิปวิดิโอความยาว 60 ถึง 180 วินาที ผู้สนใจสมัครภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ทางไอดีไลน์ femenara สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สิบโทหญิงพิมพ์นารา วงศ์ธิดา โทรศัพท์ 087-1744248 รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา