โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลงนาม MOU กับ บมจ.กรุงไทย เดินหน้าพัฒนาบริการด้านการเงิน Krungthai Digital Platform ภายใต้โครงการ RMUTL Smart University | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลงนาม MOU กับ บมจ.กรุงไทย เดินหน้าพัฒนาบริการด้านการเงิน Krungthai Digital Platform ภายใต้โครงการ RMUTL Smart University

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 เมษายน 2566 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 507 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ร่วมกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการ RMUTL Smart university ณ ห้องกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) และพัฒนาสังคมภายในมหาวิทยาลัยสู่การเป็นสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ครอบคลุมการให้บริการ มทร.ล้านนา ทั้ง 6 พื้นที่ ตลอดจนการบริหารจัดการทางการเงินให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา และคุณอัจฉรา เอิบสิริสุข  ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำนักงานภาคเชียงใหม่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ RMUTL Smart University ตามเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Payment Master Plan)  ผ่านนวัตกรรม Krungthai Digital Platform เพื่ออำนวยความสะดวกทางการเงินให้แก่ มหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย โดยความร่วมมือระหว่างทางมหาวิทยาลัยฯ และธนาคารกรุงไทย ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นของธนาคารกรุงไทยที่ต้องการสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ผ่านนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ เช่น

  • ระบบบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (University IPAC Card) ในลักษณะบัตรประจำตัวสำหรับนักศึกษาและบุคลากร ที่มหาวิทยาลัยร่วมเป็นผู้ออกบัตรกับธนาคาร
  • การรับเงินบริจาค และออกใบเสร็จรับเงินบริจาคผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิก(e-Donation) ด้วยการเชื่อมต่อกับกรมสรรพากร เพื่อผู้บริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อัตโนมัติ
  • การรับชำระเงิน ผ่านทางเครื่องรูดบัตร EDC (Electronic Data Capture Device) และ QR Code รวมถึง Prompt Pay รวมถึงการชำระค่าสมัครสอบ ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆ ผ่านช่องทางการรับชำระเงินต่างๆของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
  • บริการจัดการทางการเงิน  (Cash Management) ผ่าน KTB Corporate Online ในรูปแบบ Single Window ที่ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดการกับระบบชำระเงินได้อย่างครบวงจร ทั้งการจ่ายเงินเดือน โบนัส เงินปันผล เบี้ยประชุม รวมถึงการ Download รายงานทางการเงินต่างๆ
  • บัตรฟลีทการ์ด (Fleet Card) ใช้เติมน้ำมันกับสถานีบริการที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ เพื่อให้การบริหารดูแลค่าใช้จ่ายในการชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลง ของหน่วยงานราชการ
  • การพัฒนา University Application หรือ U-App เพื่อใช้เป็นแอปพลิเคชั่นที่อำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร นักศึกษา ร่วมถึงศิษย์เก่า

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา