โลโก้เว็บไซต์ บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน 100 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน 100 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 เมษายน 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 448 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านโบรคเกอร์ประกันภัย รับสมัครพนักงานจำนวน 100 อัตรา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณดวงสมร ปิมปา (หัวหน้าฝ่ายบุคคล/ผู้ประสานงาน) โทรศัพท์ 091-6667330 รายละเอียดคลิก  


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา