โลโก้เว็บไซต์ คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน จุ่มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวพ่อเมืองลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมงาน จุ่มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวพ่อเมืองลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 เมษายน 2566 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 575 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (18 เม.ย.66) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง และคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมงานสระเกล้าดำหัว นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ในงาน "จุ่มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวป้อเมืองลำปาง" เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา