โลโก้เว็บไซต์ สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงาน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องบัญชี | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงาน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องบัญชี

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 4 มีนาคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 130 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 2 มีนาคม 2566 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องบัญชี ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกงานกับสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ
          การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางเตรียมตัวออกฝึกงาน ในภาคฤดูร้อน/2565 โดยมีนศ สาขาการบัญชีร่วมกิจกรรม จำนวน 69 คน ทั้งออนไลน์และออนไซต์
         ข่าว / ภาพ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
         


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา