โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-04 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2023-03-04

สาขาการบัญชี มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงาน จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องบัญชี
เสาร์ 4 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 2 มีนาคม 2566 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้องบัญชี ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมการฝึกงานกับสถานประกอบการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ           การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางเตรียมตัวออกฝึกงาน ในภาคฤดูร้อน/2565 โดยมีนศ สาขาการบัญชีร่วมกิจกรรม จำนวน 69 คน ทั้งออนไลน์และออนไซต์        ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา