โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมทักษะบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหารด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ BCG Model และร่วมแข่งขันนำเสนอผลการดำเนินงานสร้างนวัตกรรมฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมทักษะบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหารด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ BCG Model และร่วมแข่งขันนำเสนอผลการดำเนินงานสร้างนวัตกรรมฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 172 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมทักษะบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหารด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ BCG Model และร่วมแข่งขันนำเสนอผลการดำเนินงานสร้างนวัตกรรมฯ

วันนี้ (28 ก.พ.66) ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมทักษะบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหารด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่ BCG Model ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ภายใต้โครงการ "ปฏิรูปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำระดับสากลเพื่อชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565" โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณเมธัส สุริวงษ์นา ผูู้จัดการศูนย์กลุ่มจังหวัดให้บริการ SME ครบวงจร ภาคเหนือตอนล่าง 1 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "เทรนด์การตลาดและกระแสธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนความคิดเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่"

สำหรับการจัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าวจัดให้มีการแข่งขันการนำเสนอผลงานการดำเนินงานสร้างนวัตกรรมฯ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอผลงาน จำนวน 5 ทีม ได้แก่ 1.ทีมสวนอัจฉริยะ (Smart Grow) 2.ทีมนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกโปรตีนจากพืชด้วยเทคนิคการทำอาหารระดับโมเลกุลที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3.ทีมกบน้อยร้อยล้าน 4.ทีมผลิตภัณฑ์สเปรดโปรตีนสูงจากถั่วหมัก (ถั่วเน่าและเทมเป้) 5.ทีม Smart Aquaponics Eco-System

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำ
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา