โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ สวก.ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับ สวก.ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 25 กุมภาพันธ์ 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 775 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          25 กุมภาพันธ์ 2566  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2566  อ.พ.ร.สัมพันธ์ ณ โรงยิมเนเซี่ยม  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.จัตตุฤทธิ์   ทองปรอน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยแนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวรายงาน
         การแข่งขันกีฬาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย มีกิจกรรมทางกายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกาย และยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง 17 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตลำปาง และโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง  มหาวิทยาลัยเนชั่น ลำปาง วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง   วิทยาลัยเทคนิคลำปาง  วิทยาลัยการอาชีพเถิน วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง และวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เจ้าภาพจัดการแข่งขัน  โดยในปีนี้จัดการแข่งขันกีฬาสากล ประกอบด้วย การแข่งขันแบดมินตัน เปตอง เทเบิลเทนนิส ฟุตบอล 7 คน วอลเลย์บอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ ปาเป้า ชู๊ตบาสผู้บริหาร  และกีฬามหาสนุก ประกอบด้วย โบลิ่งมหาสนุก กระโดดเชือก ท่อน้ำเลี้ยง อาละดิน บับเบิ้ลโกล เต๋าเฮฮา ปอบจับ เต๋าเฮอริเคน และชีวิตสู้กลับ สำหรับกิจกรรมในภาคค่ำมีการมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขัน โดยส่งมอบธงกีฬา อพร.สัมพันธ์ แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง เจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งต่อไป
          ข่าว : จารุวรรณ สุยะ
          ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์ 66
          คลิกชมภาพกิจกรรมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา