โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิตในวันซ้อมย่อยงานพิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการถ่ายภาพพร้อมอัดภาพหมู่บัณฑิตในวันซ้อมย่อยงานพิธีมอบปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดย สุดารัตน์ ชมภูใบ จำนวนผู้เข้าชม 167 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา