โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง อ.พ.ร.สัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์นี้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง อ.พ.ร.สัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์นี้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มกราคม 2566 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 633 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง อ.พ.ร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปางเข้าร่วม
          สำหรับการแข่งขันกีฬา อ.พ.ร.สัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกาย มีกิจกรรมทางกายที่ก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพร่างกาย และยังเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ในการประชุมเตรียมความพร้อมดังกล่าวเป็นการหารือการจัดกิจกรรมร่วมกัน 17 สถาบัน เกี่ยวกับชนิดกีฬา (กีฬาสากล กีฬามหาสนุก) การจัดงานราตรีสัมพันธ์ และรายละเอียดในการจัดการแข่งขัน โดยกำหนดจัดพิธีเปิดและแข่งขันกีฬาฯ  ณ อาคารยิมเนเซี่ยม กิจกรรมราตรีสัมพันธ์และพิธีปิดการแข่งขันฯ ณ อาคารเอนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
        ข่าว / ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา