โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง อ.พ.ร.สัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์นี้ 10 มค66 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง อ.พ.ร.สัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์นี้ 10 มค66

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง อ.พ.ร.สัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์นี้
          วันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นปร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา