โลโก้เว็บไซต์ พิธีปิด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” ณ มทร.ล้านนา ลำปาง อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานร่วมนำเสนอผลงานวิจัย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีปิด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” ณ มทร.ล้านนา ลำปาง อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 8 มกราคม 2566 โดย มทร.ล้านนาพิธีปิด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” ณ มทร.ล้านนา ลำปาง อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานร่วมนำเสนอผลงานวิจัย
พิธีปิด มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 ณ มทร.ล้านนา ลำปาง อย่างเป็นทางการ พร้อมมอบโล่แสดงความขอบคุณหน่วยงานร่วมนำเสนอผลงานวิจัย วันที่ 8 มกราคม 2566 ดร.วิภารัตน์  ดีอ่อง ผู้อ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา