โลโก้เว็บไซต์ 2023-01-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2023-01-12

มทร.ล้านนา ลำปาง พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง อ.พ.ร.สัมพันธ์ 25 กุมภาพันธ์นี้
พฤหัสบดี 12 มกราคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 10 มกราคม 2566 ที่ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานกีฬาบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง อ.พ.ร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำปางเข้าร่วม ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา