โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565  ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 653 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 
ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 
พบกับ 

- นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

- สาธิตแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเสริมรายได้  

- แข่งขันเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmer)

- จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอป และผลิตภัณฑ์ชุมชน 

- ประกวดทางการเกษตร เช่น ประกวดไก่แจ้ ไก่ตั้ง พืชผักและผลไม้  

- และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์งานเกษตรแฟร์ลำปาง  https://kasetfair.lpc.rmutl.ac.th

หรือ Facebook งานเกษตรแฟร์ลำปาง  https://www.facebook.com/KasetFairLampangออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา