โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-25 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-11-25

ขอเชิญลูกแม่วังร่วมงาน แม่วังคืนรัง 50 ปี วันที่ 4 ธันวาคม 2565
ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญลูกแม่วังร่วมงาน "แม่วังคืนรัง 50 ปี" วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง กิจกรรมภายในงาน     9.00 น. พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ครู-อาจารย์ และศิษย์เก่าผู้ล่วงลับ ณ หอเกียรติภูมิแม่วัง    10.00 น. พิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อช้างเผือก    13.00 น. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ณ หอเกียรติภูมิแม่วัง &... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565
ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  พบกับ  - นิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมด้านเกษตรและอุตสาหกรรม - สาธิตแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเสริมรายได้   - แข่งขันเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farmer) - จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์โอทอป และผลิตภัณฑ์ชุมชน  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา