โลโก้เว็บไซต์ เกษตรแฟร์ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เกษตรแฟร์ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนาขอเชิญเที่ยวงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา