โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน พร้อมจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 17พย65 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน พร้อมจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 17พย65

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน พร้อมจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 2-4 ธันวาคม 2565นี้
          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา