โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน พร้อมจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565  2-4 ธันวาคม 2565นี้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชน พร้อมจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 2-4 ธันวาคม 2565นี้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 พฤศจิกายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 415 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 ในงานแถลงข่าวสื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ณ บ้านพุทธทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
         สำหรับการจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรตลอดจนเผยแพร่ผลงานวิชาการและกิจการของนักศึกษา
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ, สิ่งประดิษฐ์, นวัตกรรมด้านเกษตรอุตสาหกรรม, สาธิตแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเสริมรายได้, แข่งขันการบังคับโดรนทางการเกษตร, จำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร, ผลิตภัณฑ์โอทอป, และผลิตภัณฑ์ชุมชน, ประกวดทางการเกษตร เช่น ประกวดไก่แจ้สวยงาม ไก่ตั้ง พืชผักและผลไม้, และกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งการจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ประจำปี 2565 มีหน่วยงานร่วมจัดงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง, หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง, สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง, บริษัทสยามคูโบต้า ลำปาง, บริษัทนอร์ทเทอร์นสยาม เชลแลค จำกัด, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, ธนาคารออมสิน, โครงการ U2T มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน จังหวัดลำปาง, บริษัทประชารัฐสามัคคี
        ข่าว : จตุพร  โปธาคำ
        ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา