โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 ร่วมกันทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่ง เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ในมหาวิทยาลัยฯ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 ร่วมกันทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่ง เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ในมหาวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 218 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้ (21 ต.ค.65) ที่บริเวณอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกันเปิดจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งภายหลังพิธีเปิดกิจกรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ได้แยกย้ายไปทำกิจกรรมตามคณะต่างๆ เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ อาทิ การตัดแต่งกิ่งต้นไม้ ทำความสะอาด ดายหญ้า เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และต้องการฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็น"วันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ" 

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา