โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 โดย มทร.ล้านนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 ร่วมกันทำความสะอาดและตัดแต่งกิ่ง เพื่อเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ในมหาวิทยาลัยฯ
วันนี้ (21 ต.ค.65) ที่บริเวณอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกันเปิดจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา