โลโก้เว็บไซต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมการจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ครั้งที่ 1/2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมการจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ครั้งที่ 1/2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ตุลาคม 2565 โดย มทร.ล้านนาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมการจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมการจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง วันนี้ (19 ตุลาคม 2565) ที่ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา