โลโก้เว็บไซต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมการจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมการจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 ตุลาคม 2565 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 275 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมการจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วันนี้ (19 ตุลาคม 2565) ที่ห้องประชุมอาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรแฟร์ลำปาง ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี ลำปาง กล่าวให้การต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้การจัดงานเกษตรแฟร์ลำปาง ครั้งที่ 2 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  2 - 4 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ซึ่งจะมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน ภาคเครือข่าย และอื่นๆ ในจังหวัดลำปางมาร่วมออกบูธแสดงนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ, สิ่งประดิษฐ์ทางการเกษตร, นวัตกรรมด้านเกษตรอุตสาหกรรม, สาธิตการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อเสริมรายได้, การแข่งขันทักษะทางด้านเกษตร, การจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร, ผลิตภัณฑ์โอทอป, ร้านธงฟ้าราคาประหยัด, และกิจกรรมอื่นๆ

ทั้งนี้ก่อนการประชุม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี ลำปาง ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ในการจัดงาน

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา