โลโก้เว็บไซต์ ร่างประกาศประกวดราคาปรับปรุงโรงฝึกงานช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ร่างประกาศประกวดราคาปรับปรุงโรงฝึกงานช่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 ตุลาคม 2565 โดย สุดารัตน์ ชมภูใบ จำนวนผู้เข้าชม 229 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ประกาศ  ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๖๕

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์   ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๕

อีเมลสำหรับการสอบถามของหน่วยงาน    sutus999@rmutl.ac.thออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา