โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเกษตรแฟร์  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานเกษตรแฟร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 กันยายน 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 541 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         วันที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ลำปาง และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเกษตรแฟร์ ครั้งที่ 1  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เกษตรจังหวัดลำปาง ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง สำนักชลประทานที่ 2 โครงการชลประทานลำปาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน จังหวัดลำปาง ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง พัฒนาการจังหวัดลำปางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง เทศบาลเมืองพิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดลำปาง โดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม
          ทั้งนี้ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ลำปาง ในนามเจ้าภาพด้านสถานที่ได้นำเสนอข้อมูล กิจกรรม แผนผังการจัดงานและหน่วยงานผู้สนับสนุนและภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรม โดยทางจังหวัดลำปางพร้อมสนับสนุนคณะทำงานและอำนวยความสะดวกในการจัดงานให้สำเร็จลุล่วง เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตรสมัยใหม่ให้ประชาชน ผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นหลังวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
         ข่าว/ภาพ : จตุพร  โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา