โลโก้เว็บไซต์ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 อัตรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 อัตรา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 14 กันยายน 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 283 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 อัตรา  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.arc.cmu.ac.th  หรือโทรสอบถาม 053-942810   สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา