โลโก้เว็บไซต์ 2016-09-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2016-09-14

งานพัฒนาบุคลากร มทร.ล้านนา เปิดสายตรงผ่าน Facebook เพิ่มช่องทางติดต่อสื่อสารการขอทุนเพื่อสัมมนา การศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานพัฒนาบุลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ได้เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อผ่านเฟคบุ๊ค เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วใจการติดต่อระหว่างคณาจารย์ บุคลาการ กับเจ้าหน้าที่ส่วนงานพัฒนบุคลการโดยตรง จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากร ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปศึกษาต่อ ฝึกอบรม เสนอผลงาน ปฏิบัติงานวิจัย และดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนข้อมูลข่าวสารการขอตำแหน่งทางวิชาการท่านส... >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              สภาการสาธารณสุขชุมชน จังหวัดนนทบุรี  ขอประชาสัมพันธ์การเลือกกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน  ผู้ที่สนใจแจ้งความจำนงสมัครเข้าประชุมเพื่อเลือกกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1-30  กันยายน 2559 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าร่วมประชุม >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560”
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560” วันที่ 24 มีนาคม  25610 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ. จังหวัดนนทบุรี ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยาน – 31 ตุลาคม  2559  (ค่าลงทะเบียน 500-3,000 บาท) >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

            กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์ การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการฑูตปฏิบัติการ ประจำปี 2559 เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 5 ตุลาคม  2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ  http://job.mfa.go.th เลือกหัวข้อ สอบแข่งขัน >> อ่านต่อ


รับสมัครเจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ)
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

                คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นำนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนรวม) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.arc.cmu.ac.th  หรือโทรสอบถาม 053-942810   สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559 >> อ่านต่อ


รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 อัตรา
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (บริการการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 1 อัตรา  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.arc.cmu.ac.th  หรือโทรสอบถาม 053-942810   สมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 กันยายน 2559 >> อ่านต่อ


ขอประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรืองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคล กรุงเทพฯ ขอประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรืองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2559  ส่งแบบเสนอชื่อภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณพร้อมด้วยเงินรางวัล ๆ ละ 25,000 บาท  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โลหดแบบเสนอชื่อได้ที่ www.nhrc.or.th >> อ่านต่อ


ด่วนที่สุด!! กรอกข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 เข้าระบบ NRMS ภายใน 23 กันยายน 2559 นี้ เท่านั้น
พุธ 14 กันยายน 2559 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งนักวิจัยกรอกข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 เข้าระบบ NRMS ภายใน 23 กันยายน 2559 เวลา 23:59 น. เท่านั้นดาวน์โหลด :Templete61 และ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 8 ทั้งหมด 8


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา