โลโก้เว็บไซต์ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กันยายน 2565 โดย อัมราพร จันทร์เที่ยง จำนวนผู้เข้าชม 2311 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น

ลูกจ้างชาวต่างประเทศ

(คลิกอ่านประกาศ)

------------------------------------------------------------------------------

Announcement of Rajamangala University of Technology Lanna on

Recruitment for a Foreign Employee

           ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้สอน จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามประกาศแนบท้าย

1. ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง  คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้สอน สังกัด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ลำปาง (คลิกอ่านประกาศ)

2. ใบสมัครลูกจ้างชาวต่างประเทศ (Application for Employment) ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา