โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ประกาศผลสอบคัดเลือกอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ประกาศผลสอบคัดเลือกอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 595 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  ในวันที่  1  สิงหาคม 2565  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอประกาศผลการสอบคัดเลือก รายละเอียดคลิก


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา