โลโก้เว็บไซต์ ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 โดย นางภคินี ไชยวุฒิ จำนวนผู้เข้าชม 132 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

              ศาลากลางจังหวัดลำปาง  ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  เข้าร่วมกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ถวายองค์ราชา องค์ราชินี” ด้วยการปลูกต้นไม้ในที่ดินของตนเอง ตามความเหมาะสม โดยการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ www.plantingfordandmom.com  ระหว่างเดิน กรกฎาคม  - ธันวาคม 2559 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลทั้ง 2 โอกาส


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา