โลโก้เว็บไซต์ นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมโครงการวิจัยด้านฝุ่น PM2.5 และผลกระทบในจังหวัดลำปาง  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมโครงการวิจัยด้านฝุ่น PM2.5 และผลกระทบในจังหวัดลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กรกฎาคม 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 193 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          2 กรกฎาคม 2564 ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ และ อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตัวแทนทีมงานวิจัย รูปแบบการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ฝุ่นละออง PM 2.5 ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนแบบมีส่วนร่วม เข้าร่วมประชุมหารือสรุป (ร่าง) โครงการวิจัยด้านฝุ่น PM2.5 และผลกระทบในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง
          สำหรับงานวิจัยดังกล่าวเป็น 1 ในงานวิจัยชุด โครงการวิจัยด้านฝุ่น PM2.5 และผลกระทบในจังหวัดลำปาง โดยมีทั้งสิ้น 6 โครงการย่อย ประกอบไปด้วยหน่วยงานในจังหวัดลำปางหลากหลายหน่วยงาน เช่น สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีในการบูรณาการการทำงานร่วมกัน
          ข่าว/ ภาพ : อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์
          เรียบเรียง : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา