โลโก้เว็บไซต์ 2021-07-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2021-07-05

นักวิจัย มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมประชุมโครงการวิจัยด้านฝุ่น PM2.5 และผลกระทบในจังหวัดลำปาง
จันทร์ 5 กรกฎาคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

          2 กรกฎาคม 2564 ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ และ อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์ อาจารย์คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ตัวแทนทีมงานวิจัย รูปแบบการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ฝุ่นละออง PM 2.5 ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนแบบมีส่วนร่วม เข้าร่วมประชุมหารือสรุป (ร่าง) โครงการวิจัยด้านฝุ่น PM2.5 และผลกระทบในจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา