โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำถั่วเหลืองหมักเตมเป เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว และการเตรียมกล้าเชื้อรา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปางเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำถั่วเหลืองหมักเตมเป เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว และการเตรียมกล้าเชื้อรา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 เมษายน 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 58 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ลำปาง  โดย อาจารย์สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำถั่วเหลืองหมักเตมเป เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว และการเตรียมกล้าเชื้อรา Aspergillus oryzae ให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ในวันที่ 5 – 7 เมษายน 2564 บรรยากาศการอบรม ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการทุกท่าน 12 คน ได้รับความสนุกสนาน ได้รับความรู้ ประสบการณ์ ในการทำถั่วเหลืองหมักเตมเป เต้าเจี้ยว ซีอิ้ว และการเตรียมกล้าเชื้อรา Aspergillus oryzae และผู้เข้าอบรมทุกท่านจะนำไปขยายผลเพื่อทำแปรรูปอาหารสุขภาพ ให้กับคนไทย และนักท่องเที่ยวรับประทาน และสร้างอาชีพเสริมในชุมชนต่อไป

ภาพ/ข่าว : อ.สุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา